گزارش ذخیره

افعال نامنظم زمان گذشته - تمرین مکالمه انگلیسی (کلیپ شماره 10) | مارک کولک ESL


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/١٠ (١ سال قبل)

فرستادن