گزارش ذخیره

چرت زدن شما چقدر باید باشد؟ - سارا سی مدنیک


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٢/٠٩ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن