گزارش ذخیره

100 تفاوت بین انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی | واژگان انگلیسی در مقابل آمریکایی


کانال 7 ای اس ال کانال 7 ای اس ال
٢,٢٢٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٤/١٩ (٥ سال قبل)

فرستادن