گزارش ذخیره

انگلیسی را مانند یک سخنران بومی صحبت کنید


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٣/٢٢ (١ سال قبل)

00:00 خوش آمدی
00:41 مقدمه
01:32 چگونه بومیان واقعا انگلیسی صحبت می کنند
02:41 پیوند دادن کلمات در سوالات رایج
08:18 دوره تسلط
09:02 داستان سوالات با HE
12:18 Wanna و gonna
15:05 Shall we
15:55 Should have و could have
18:14 اهداف واقع بینانه

فرستادن