گزارش ذخیره

افعال عبارتی با "AWAY"


کانال پاپا کانال پاپا
١,٥٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١٠/٣٠ (١ سال قبل)

00:00 تمرین اضافی را دریافت کنید
00:50 ایجاد فاصله
03:05 در رفتن
04:30 خلاص شدن از شر / دور ریختن ...
05:05 هدر
06:37 تمام وقت / پول خود را صرف کنید
07:15 در انجام کاری احساس راحتی کنید
09:21 اینجا نباش
09:47 عبارات دیگر

فرستادن