گزارش ذخیره

نحوه یادگیری آسان افعال عبارتی (+8 مثال) | گرامر انگلیسی با سریال های تلویزیونی


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٣/٢٢ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:10 از آنها بسیاری وجود دارد
00:50 چرا آنها مهم هستند
02:01 آنچه خواهید آموخت
03:41 گرامر ساده
05:32 Immersion
08:03 Work
08:24 Break out
09:32 Give up
11:29 Hang Out
12:53 Run Out
13:44 زمان استفاده از Run Out
14:32 Screw Up
15:43 Settle Down
16:47 Down Down
18:02 Look Up
19:41 Stress
20:14 Screwup
21:32 امتحان

فرستادن