گزارش ذخیره

آموزش زبان انگلیسی با ایلان ماسک | هزینه بلیط مریخ چقدر است؟ [درس پیشرفته]


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٤/١٢ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:57 ایلان برای مریخ برنامه ریزی می کند
03:15 چه شگفت انگیز است
10:14 چه دلهره آور است
11:09 ایلان ماسک
15:52 آینده

فرستادن