گزارش ذخیره

مزارع زیر آب در مقابل تغییرات آب و هوایی - آیاانا الیزابت جانسون و مگان دیویس


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٣/٢٣ (٤ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
00:57 قلم های توری
01:32 حوضچه های ساحلی
03:30 نتیجه

فرستادن