گزارش ذخیره

اعداد در نوشتار انگلیسی


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٨٨/٠٧/٢١ (١٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
07:18 اعداد رند
10:00 اعداد ترتیبی

فرستادن