گزارش ذخیره

حروف بی صدا | قوانین مکالمه انگلیسی: تلفظ و واژگان، انگلیسی آمریکایی


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٨/٢٨ (٤ سال قبل)

فرستادن