گزارش ذخیره

مرگبارترین پادشاه تاریخ - اثر جورج نزونگولا-نتالجا


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٤/١٧ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن