گزارش ذخیره

هاگ فیش: باریک ترین موجودات جهان - نوح آر برسمن و داگلاس فاج - زبان انگلیسی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٤/٢١ (١ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی




فرستادن