گزارش ذخیره

عبارات مهم انگلیسی برای مکالمه روزانه - تمرین مکالمه انگلیسی


کانال دوره مکالمه کانال دوره مکالمه
١,٦٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/٢٢ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:31 قبض برق
02:27 بیخوابی
04:22 لباس ها
05:03 لباس گمشده
06:28 صرفه جویی
10:54 خلاصه

فرستادن