گزارش ذخیره

نکات تلفظ انگلیسی | 20 اشتباه رایج «word stress»


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٩/٠٩ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:37 جفت 1
01:08 جفت 2
01:38 جفت 3
02:07 جفت 4
02:33 جفت 5
02:53 جفت 6
03:25 جفت 7
03:51 جفت 8
04:53 جفت 9
05:39 انگلیس مقابل آمریکا

فرستادن