گزارش ذخیره

دوقلوهایی که خدایان مرگ مایا را فریب دادند - ایلان استاوانس


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٨/٢٠ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن