گزارش ذخیره

15 زبان عامیانه آمریکایی که باید به عنوان یک زبان آموز انگلیسی بدانید


کانال پی او سی کانال پی او سی
١,٢١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/٠٦ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:12 عامیانه چیست
02:35 چه جوری بگم
04:34 نسخه عامیانه
06:21 سبک
07:44 جذاب
09:33 هایپ شده

فرستادن