گزارش ذخیره

بیایید با هم 20 میلیون درخت بکاریم!


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٨/٠٣ (٤ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی




فرستادن