گزارش ذخیره

چرا نهنگ ها آواز می خوانند؟ - استفانی ساردلیس


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٨/٢٠ (٧ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
00:40 چرا نهنگ ها آواز می خوانند
01:28 چگونه این کار را انجام می دهند
02:27 چرا آواز می خوانند
03:17 انتقال فرهنگی

فرستادن