گزارش ذخیره

a (an)، THE: نحوه استفاده از حروف اضافه در زبان انگلیسی


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٧/٠٥ (٤ سال قبل)

فرستادن