گزارش ذخیره

WHO | WHOM | WHOSE | WHO'S - درس مهم گرامر انگلیسی!


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٢/٣٠ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:22 PDF و آزمون رایگان
00:57 تفاوت بین WHO و WHOM چیست؟
01:55 اطلاعات بیشتر در مورد WHO با مثال ها
03:56 اطلاعات بیشتر در مورد WHOM با مثال ها
04:42 آیا باید از WHOM در زندگی روزمره خود استفاده کنید؟
05:26 بیشتر در مورد WHOM
06:55 نمونه های بیشتری از WHO و WHOM
07:28 WHO’S و WHOSE با مثال ها
10:07 رسانه های اجتماعی
10:55 Bloopers و Outtakes

فرستادن