گزارش ذخیره

چگونه قدرت چکش خود را به دست آورد - اسکات آ. ملور


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١٠/١٧ (٥ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن