گزارش ذخیره

اگر 1 تریلیون درخت بیشتر بود چه؟ - ژان فرانسوا باستن


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٨/٠٦ (٣ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن