گزارش ذخیره

چگونه بهترین پلن برای یادگیری زبان را ایجاد کنیم| الگوی مفهوم


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١٢/٢٥ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:00 همیشه یادگیری زبان خود را با این شروع کنید
03:06 سیستمی برای یادگیری لغات
07:53 چگونه این قالب را کپی کنیم
08:10 سیستم برای منابع

فرستادن