گزارش ذخیره

افعال حرکتی در مقابل افعال حالت - یادگیری زمان های انگلیسی (درس 5)


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٠/٠٧/١٢ (١١ سال قبل)

فرستادن