گزارش ذخیره

افعال بی قاعده انگلیسی - فرم فعل ماضی | اشتباهات رایج گرامری


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٦/٢٨ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:58 چرا این مهم است
01:25 تست فعل بی قاعده

فرستادن