گزارش ذخیره

EFFECT یا AFFECT؟ اشتباهات انگلیسی که بومی زبان ها هم مرتکب می شوند!!


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٢/٠٦ (٥ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:38 Effect یا Affect
04:17 Effect is a noun
07:03 سوالات را تمرین کنید

فرستادن