گزارش ذخیره

چه اتفاقی برای بدن شما در بالای قله اورست می افتد - اندرو لاورینگ


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٤/٠٧ (١ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن