گزارش ذخیره

7 راه برای بهبود مهارت های ارتباطی خود در زبان انگلیسی


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٦/٠٦ (٢ سال قبل)

00:00 خوش آمدی
00:40 مقدمه
02:23 نکته 1 سرعت
04:56 نکته 2 تاکید
08:33 نکته 3 واضح صحبت کنید
09:58 شکست - اطلاعات کمبلی
12:21 نکته 4 سادگی
15:49 نکته 5 زبان بدن
18:28 نکته 6 ایده
21:02 نکته 7 کپی کردن دیگران
22:33 پاداش - قوی ترین سوال!

فرستادن