گزارش ذخیره

تفاوت بین Minimum و Minimal | گرامر انگلیسی برای مبتدیان


کانال کلاس انگلیسی 101 کانال کلاس انگلیسی 101
٧,١٤٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٢/٠١/٢٧ (٥ ماه قبل)

فرستادن