گزارش ذخیره

6 راه برای آسان تر کردن یادگیری زبان انگلیسی


کانال کلاس انگلیسی 101 کانال کلاس انگلیسی 101
٧,١٤٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٧/٢٥ (١١ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:39 در بخش های کوچکی از زمان یاد بگیرید
01:14 نقشه راه داشته باشید
01:59 همراه با دیالوگ ها بخوانید
02:38 مکالمه را خراب کنید
03:08 از شخص دیگری بخواهید به شما آموزش دهد
03:52 از برگه های تقلب استفاده کنید





فرستادن