گزارش ذخیره

درس 27 - استفاده از سوالات برای پرسیدن جزئیات | درس انگلیسی تجاری


کانال انگلیسی تجاری کانال انگلیسی تجاری
٣٩٥,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٢/١٥ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:15 نمای کلی درس
02:31 سوالات WH
04:00 سوالات را تگ کنید
06:00 نمونه سوالات را تگ کنید
08:37 بسته شدن

فرستادن