گزارش ذخیره

یادگیری لغات انگلیسی - کلمه جدید : Catalyst


کانال لغات آسان کانال لغات آسان
١١,٨٠٠ دنبال کننده ١٣٩٢/٠٩/٠٣ (٩ سال قبل)

فرستادن