گزارش ذخیره

مثل یک بومی صحبت کنید: 7 روش برای تلفظ حرف t در انگلیسی آمریکایی


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/٢٤ (١١ ماه قبل)

00:00 در این ویدئو
01:51 True T
03:20 TR
03:26 More about the true T
06:13 Held T/Stop T
08:23 Glottal Stop
12:17 Silent T
18:42 Flap T / Fast D
21:44 TH
24:19 Common mistakes with TH
25:25 3 ways of pronouncing -ed endings
32:15 Recommendation to English language learners

فرستادن