گزارش ذخیره

چگونه از کلمات دشنامی انگلیسی اجتناب کنیم | واژگان انگلیسی برای مبتدیان


کانال کلاس انگلیسی 101 کانال کلاس انگلیسی 101
٧,١٤٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/١١ (٥ ماه قبل)

فرستادن