گزارش ذخیره

تمرین روزانه مکالمه انگلیسی - صحبت کردن به زبان انگلیسی روان برای زندگی واقعی


کانال دوره مکالمه کانال دوره مکالمه
١,٦٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/٠٣ (٩ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:05 چه کار می کنی؟
01:04 دوست داری کجا بری؟
02:10 موضوع چیه؟
03:30 شما چه سایزی می پوشید؟
04:38 مرغ دوست دارید یا پاستا؟
05:44 او چگونه است؟
07:00 آیا شما گرسنه هستید؟
08:07 چه احساسی نسبت به او دارید؟
09:02 آیا می توانم پنجره را باز کنم؟
09:52 دوست داری با من شام بخوری؟
10:50 من خیلی کارها برای انجام دادن دارم!
11:41 یک لطف کوچک دارم که از شما می خواهم
12:50 با من اینطوری صحبت نکن
13:34 نامه باید تحویل داده شود
14:46 اشتباهی صورت گرفت
15:36 شات ها را صدا می کند
16:23 لطفا تلویزیون را خاموش کنید
17:19 شما یک نکته دارید
18:17 آیا می توانم دفترچه یادداشت شما را قرض بگیرم؟
19:11 من می توانم هر سه شنبه شنا کنم
20:07 متاسفم
21:17 من نمی توانم آن را باور کنم
22:32 منظورت چیه؟
23:23 آرام برانید
24:24 او نظرش را تغییر نخواهد داد
25:25 گرفتی؟
26:16 شما هیچ مسابقه ای ندارید
27:10 من آن را می دانستم
28:16 از نظر تئوری، این یک برنامه خوب است
29:18 متاسفم که نمی توانم به شما کمک کنم.

فرستادن