گزارش ذخیره

3 روش برای تلفظ صدای QU در انگلیسی


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٤/٠٢/١٤ (٨ سال قبل)

فرستادن