گزارش ذخیره

زمین لرزه های ترکیه و سوریه: بررسی اخبار بی بی سی


کانال آموزش انگلیسی بی بی سی کانال آموزش انگلیسی بی بی سی
٤,٧١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/٠٤ (٣ ماه قبل)

فرستادن

قهوه - چالش واژگان
قهوه - چالش واژگان
٢ ماه قبل