گزارش ذخیره

افعال عبارتی در مکالمات روزانه انگلیسی - درس 10


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٣/٠١/٢٧ (٩ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:08 Dialog
03:54 Conversation
06:32 تمرینات

فرستادن