گزارش ذخیره

آیا کاهش مالیات باعث تحرک اقتصاد می شود؟ - جاناتان اسمیت


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٢/٢٢ (١ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
00:21 زمینه
01:15 چه چیزی را در نظر بگیرید
01:50 محدودیت برای کاهش مالیات
02:39 کاهش مالیات برای ثروتمندان

فرستادن