گزارش ذخیره

واژه های انگلیسی سال ویرایش 2022


کانال دریم انگلیش کانال دریم انگلیش
٥١٥,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٨/٢٧ (٦ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:07 Perma Crisis
00:54 Sportswashing
01:37 Splooting
01:54 Caroline
02:10 Quitting quiet
02:25 Vibe shift
03:03 Warm bank
03:30 Partygate

فرستادن