گزارش ذخیره

چگونه سریع انگلیسی صحبت کنیم و بومیان را درک کنیم (قسمت هشتم)


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٧/٢٨ (٢ سال قبل)

00:00 چگونه سریع انگلیسی صحبت کنیم و زبان مادری را درک کنیم
00:42 Ain’t
01:32 ‘ppreciate it!
02:36 ممکن است ذهن شما را منفجر کند
03:24 یاد بگیرید چگونه کلمات را به درستی تلفظ کنید
06:18 Don’t be sorry, be afraid
08:30 استفاده از ضمیر "they".

فرستادن