گزارش ذخیره

تلفظ انگلیسی | صدای OY : روغن


کانال سنترال کانال سنترال
١٤,٣٠٠ دنبال کننده ١٣٩٢/١٢/٠٦ (٩ سال قبل)

The OY Sound: Oil

00:00 مقدمه
00:30 صدای OY
01:10 تمرین
01:53 مقایسه

فرستادن