گزارش ذخیره

از گفتن «I DON'T KNOW» دست بردارید : واژگان انگلیسی پیشرفته


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠١/٠٨ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:45 عبارات مودبانه
04:15 عبارات گاه به گاه

فرستادن