گزارش ذخیره

نحوه استفاده صحیح از «wanna» و «gonna» | مانند یک انگلیسی زبان


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٨/٠٨ (٦ سال قبل)

فرستادن