گزارش ذخیره

100 فعل انگلیسی که باید به خاطر بسپارید! (با جملات نمونه)


کانال استودیو جیمز کانال استودیو جیمز
٥٧٤,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/٠٥ (١ سال قبل)

فرستادن