گزارش ذخیره

30 دقیقه جملات تجاری به زبان انگلیسی | تمرین مکالمه انگلیسی


کانال استودیو جیمز کانال استودیو جیمز
٥٧٤,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٩/٢١ (١١ ماه قبل)

فرستادن