گزارش ذخیره

افعال بی قاعده (فعل های گذشته مرکب) | مسابقه گرامر


کانال انگلیسی رایگان کانال انگلیسی رایگان
٢٢٣,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٨/٢٢ (٢ سال قبل)

فرستادن