گزارش ذخیره

لئوناردو داوینچی برای کودکان | همه چیز را در مورد یکی از مشهورترین هنرمندان تمام دوران بیاموزید


کانال درخشان بیاموزید کانال درخشان بیاموزید
١٨٤,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٠٦ (٨ ماه قبل)

فرستادن

سیارک چیست؟
سیارک چیست؟
٥ ماه قبل
جنگ کره و ویتنام
جنگ کره و ویتنام
٥ ماه قبل
سنگ ها برای کودکان
سنگ ها برای کودکان
٥ ماه قبل