گزارش ذخیره

تست لیسنینگ a1 - قسمت 2 | آزمون گوش دادن به زبان انگلیسی


کانال مرکز یادگیری زبان کانال مرکز یادگیری زبان
١٥٣,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٨/١٤ (٦ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:31 قسمت 1
03:18 قسمت 2
06:50 قسمت 3
09:52 قسمت 4
13:03 قسمت 5
15:52 قسمت 6
19:02 امتیاز خود را به اشتراک بگذارید

فرستادن