گزارش ذخیره

آیا آمازونی ها واقعا وجود داشته اند؟ - آدرین مایور


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٣/٢٨ (٥ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن